×

هشدار

JFolder::create: پوشه را نمی تواند ایجاد نمایدPath: /home/ats20

مبدل صفحه ای Plate Heat Exchanger

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مبدل صفحه ای Plate Heat Exchanger